Obchodní_podmínky
    kosik Váš košík : 0

Co je to homocystein (Hcy)
Objevitel Hcy de Vigneaud popsal v roce 1932 tuto látku jako toxickou aminokyselinu. Je hodné zamyšlení, proč v buňkách neustále vzniká látka, která je ve zvýšeném množství toxické do té míry, že dokáže v krátkém čase zahubit člověka. Hcy se vyskytuje v živých buňkách všech vyšších organismů; byl nalezen také v rostlinných a bakteriálních buňkách. Vně buňky, v krevní plasmě, je koncentrace této látky u zdravého jedince velmi nízká. Biologický význam homocysteinu naznačuje skutečnost, že při normální metabolizaci se 90 – 95 % vzniklého Hcy účastní chemických procesů v buňce a jen zbytek se dostává do krve. Biochemické procesy, ve kterých hrají hlavní role homocystein a foláty (složené látky, ze kterých se látkovou přeměnou uvolňuje látky analogická ke kyselině listové /vitamín ze skupiny B/), nejsou lidskou, nebo savčí specifikou.
Mají obecný význam pro život jako takový: Hcy ovlivňuje základní životní procesy, jako je hospodaření kyslíkem – buněčné dýchání, řízená tvorba energie, její ukládání a využívání, dále synthesa a recyklace některých klíčových metabolitů a rozmnožování buněk. Genetické naprogramování a regulace těchto procesů zpětnými vazbami jsou ukázkou udržování stálosti vnitřního prostředí. Významu, které mají tyto procesy pro život, odpovídají svojí velikostí následky, které plodí poruchy těchto procesů. Poruchy vznikají z příčin, kterým se a dosud nepřisuzoval větší význam. Dnes víme, že problém civilizace spočívá v tom, že lidstvo postupně změnilo skladbu své stravy do té míry, že přestalo zabezpečovat zásobování buněk důležitými mikronutrienty.

Homocystein

Podle dnešních poznatků nejvíce chybí kyselina listová a pyridoxin (B6), u vegetariánů a osob s poruchou funkce žaludku ještě B12. Kyselina listová je nezbytný substrát – dodavatel důležitých součástek, bez nichž nemůže proběhnout přeměna Hcy v neškodnou látku. Zbývající 2 vitamíny jsou kofaktory enzymů, které tuto přeměnu zabezpečují. Nedostatek kofaktorových vitamínu znamená ztrátu funkčnosti enzymů s poklesem „zpracovatelské kapacity“ v biochemických procesech, které tyto enzymy řídí. Tento pokles znamená v případě Hcy ztrátu schopnosti zpracovat všechen Hcy, který vzniká.
Nemetabolizovaný Hcy proniká do krve, kde se hromadí a začíná jeho patologické působení. Tento stav není ničím jiným, než chronickou intoxikací s těžkými následky. Novými poznatky se problém hyHcy zjednodušuje. Vedle dříve poznaných hyHcy z genetických, hormonálních, nebo toxických příčin vystupuje hyHcy navozená civilizačními změnami ve skladbě stravy. Jde o tak rozšířený jev, že postihuje v nějaké míře prakticky veškerou dospělou populaci a značnou část dětí a mládeže. Velikost deficitu v zásobení buněk folátem a pyridoxinem jsme ověřovali v roce 1999 na vzorku pražské populace s průměrným věkem 54,4 roku. Po podání potřebně velké dávky jmenovaných dvou vitamínu, doplněné vitamínem B12, jsme po ustálení hladiny na nové úrovni zaznamenali snížení proti původní hladině Hcy o 31,4 %. Tento rozdíl vyjadřuje jak velikost deficitu těchto vitamínů, tak i zároveň míru zvýšení rizika KVO a dalších CCH v neošetřené populaci.
Příčinou rozdílu hladin Hcy a zvýšeného rizika, které tento rozdíl představuje, jsou celopopulačně opakované nutriční chyby. Ukázalo se, že tyto chyby jsou podkladem zdravotních problémů u většiny dospělé populace.
Trpíte civilizačními chorobami?

Máte možnost se informovat na tel. 777 102 757 a domluvit se, jak si zlepšit své zdraví. V tomto Vám mohu pomoci.
Vítková

VLNĚNÉ PONOŽKY OD EMILKY PRO ZDRAVÍ A POHODU

                NEPŘEHLÉDNĚTE :  MATELI.CZ    webmaster: Ing. Richard Blížkovský        Mapa webu Prihlasit
Registrovat